Kod 16 02 13*--- Zużyte urządzenia  zawierające niebezpieczne elementy inne niż  wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

      Grupa 5 -----  Sprzęt oświetleniowy

     Rodzaj 2 -----  Świetlówki ( liniowe lampy fluorescencyjne ) 

     Rodzaj 3 -----  Świetlówki energooszczędne ( kompaktowe )

 

     Rodzaj 4  ---  Wysokoprężne lampy wyładowcze , w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe 

 

 Kod 16 06 01  ---  Baterie i akumulatory ołowiowe

      

 

 

 Kod 16 06 05  ---  Inne baterie i akumulatory ( tzw. paluszki )

 

 

UWAGA : nie odbieramy świetlówek wykorzystywanych w solariach